Obwód łowiecki nr 8 „WIERZBICA”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 8 „WIERZBICA”: ze wsi Krzywiczyny drogą powiatową nr 27337 na południe do drogi krajowej nr 42 w Wołczynie, drogą tą do torów kolejowych, skąd torem kolejowym w kierunku zachodnim przez Wierzbicę Górną do przecięcia z drogą powiatową nr 27111 prowadzącą ze wsi Wielołęka do wsi Włochy. Drogą tą na północ do Włoch, następnie drogą gminną w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim do Wierzbicy Dolnej. Dalej drogą powiatową nr 27342 do wsi Świniary Wielkie, skąd drogą powiatową nr 27341 ok. 1 km w kierunku południowo-wschodnim i dalej drogą gminną w kierunku wschodnim przez Kolonię Krzywiczyny do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz