Obwód łowiecki nr 79 „Maciejowice”

Opis granicy obwodu nr 79 „Maciejowice”: od przecięcia drogi powiatowej nr 1654 z granicą województwa, drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Lipniki, Białowieżę i Starowice do drogi powiatowej nr 1658 we wsi Grądy. Drogą tą w kierunku południowym do wsi Ulanowice. Z Ulanowic w tym samym kierunku drogą gminną do wsi Wójcice i dalej przez wieś Wójcice do granicy z Jeziorem Nyskim. Od tego miejsca granicą jeziora w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej miasta Otmuchów, granicą tą w kierunku północnym do toru kolejowego. Stąd torem tym w kierunku zachodnim przez Otmuchów, Sarnowice do ostatniego ośrodka wypoczynkowego w Ligocie Wielkiej. Następnie brzegiem Zbiornika Otmuchowskiego w kierunku zachodnim do ujścia rzeki Nysa Kłodzka i dalej rzeką tą w tym samym kierunku do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku północnym do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz