Obwód łowiecki nr 79 „Maciejowice”- opisy archiwalne

Opis granic obwodu nr 79 „MACIEJOWICE”: od przecięcia drogi powiatowej nr 27654 z granicą województwa, drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Lipniki, Białowieźę i Starowice do drogi powiatowej nr 27658 we wsi Grądy. Drogą tą w kierunku południowym do wsi Ulanowice. Z Ulanowic w tym samym kierunku drogą gminną do wsi Wójcice i dalej przez wieś Wójcice drogą powiatową nr 27655 do granicy z Jeziorem Nyskim. Od tego miejsca granicą jeziora w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej miasta Otmuchów, granicą tą w kierunku północnym do toru kolejowego. Stąd torem tym w kierunku zachodnim przez Otmuchów, Sarnowice do ostatniego ośrodka wypoczynkowego w Ligocie Wielkiej. Następnie brzegiem Zbiornika Otmuchowskiego w kierunku zachodnim do ujścia rzeki Nysa Kłodzka i dalej rzeką tą w tym samym kierunku do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku północnym do punktu wyjścia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu Obwód polny nr 79 „MACIEJOWICE”
: od przecięcia toru kolejowego relacji Nysa-Kamieniec z granicą województwa, granicą województwa w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27654, skąd drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Lipniki, Białowieżę i Starowice do drogi powiatowej nr 27658 we wsi Grądy. Drogą tą w kierunku południowym do wsi Ulanowice. Z Ulanowic w tym samym kierunku drogą gminną do wsi Wójcice i dalej przez wieś Wójcice drogą powiatową nr 27655 do granicy z Jeziorem Nyskim. Od tego miejsca granicą jeziora w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej miasta Otmuchów, granic ą tą w kierunku północnym do toru kolejowego. Stąd torem tym w kierunku zachodnim przez Otmuchów, Sarnowice i Ligotę Wielką do granicy województwa. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz