Obwód łowiecki nr 78 „Goworowice”

Opis granicy obwodu nr 78 „Goworowice”: od przecięcia się drogi powiatowej nr 1654 z granicą województwa, granicą województwa w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1669. Stąd drogą tą w kierunku południowowschodnim do drogi gminnej we wsi Zurzyce, dalej drogą gminną w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1657 we wsi Kłodobok. Ze wsi Kłodobok drogą tą na południe do Karłowic Wielkich i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1658 do drogi powiatowej nr 1654 we wsi Grądy. Następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez Starowice, Białowieżę i Lipniki do granicy województwa.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz