Obwód łowiecki nr 78 „Goworowice”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 78 „GOWOROWICE”: od przecięcia się drogi powiatowej nr 27654 z granicą województwa, granicą województwa w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27669. Stąd drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej we wsi Zurzyce, dalej drogą gminną w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 27657 we wsi Kłodobok. Ze wsi Kłodobok drogą tą na południe do Karłowic Wielkich i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27658 do drogi powiatowej nr 27654 we wsi Grądy. Następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez Starowice, Białowieżę i Lipniki do granicy województwa. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz