Obwód łowiecki nr 77 „SZKLARY”

Opis granicy obwodu  nr 77 „SZKLARY”: od przecięcia się granicy województwa z drogą powiatową nr 1669 granicą województwa na północ i północny-wschód do drogi gminnej Samborowice–Bogdanów i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1518 we wsi Bogdanów. Z Bogdanowa drogą tą na południe przez Jaszów do drogi powiatowej nr 1661, skąd dalej drogą tą, w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do Zurzyc w Kłodoboku. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1669 w Zurzycach. Z Zurzyc drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez Kamiennik do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz