Obwód łowiecki nr 77 „SZKLARY”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 77 „SZKLARY”: od przecięcia się granicy województwa z drogą powiatową nr 27669 granicą województwa na północ i północny-wschód do drogi gminnej Samborowice-Bogdanów i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 27518 we wsi Bogdanów. Z Bogdanowa drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 27657 w Jaszowie, skąd dalej drogą tą w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do Zurzyc w Kłodoboku. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27669 w Zurzycach. Z Zurzyc drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez Kamiennik do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz