Obwód łowiecki nr 74 „JĘDRZEJÓW”

Opis granicy obwodu nr 74 „JĘDRZEJÓW”: od skrzyżowania torów kolejowych w Grodkowie torem kolejowym w kierunku południowym do miejscowości Chróścina Nyska, skąd drogą powiatową nr 1544 w kierunku północnozachodnim przez miejscowość Chróścina Nyska do drogi powiatowej nr 1558 we wsi Kobiela i dalej drogą tą do drogi powiatowej nr 1518 we wsi Bogdanów. Drogą tą na północny-zachód do drogi gminnej Samborowice – Bogdanów. Drogą tą w tym samym kierunku do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku północnym do drogi Rożnów-Karnków i drogą tą na północ do toru kolejowego w Rożnowie. Od wsi Rożnów torem kolejowym w kierunku wschodnim przez wieś Gałążczyce do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz