Obwód łowiecki nr 74 „JĘDRZEJÓW”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 74 „JĘDRZEJÓW”: od skrzyżowania torów kolejowych w Grodkowie torem kolejowym w kierunku południowym do miejscowości Chróścina Nyska, skąd drogą powiatową nr 27544 w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Chróścina Nyska do drogi powiatowej nr 27545. Stąd drogą tą na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 27558 we wsi Kobiela i dalej drogą tą do drogi powiatowej nr 27518 we wsi Bogdanów. Drogą tą na północny-zachód do drogi gminnej Samborowice – Bogdanów. Drogą tą w tym samym kierunku do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku północnym do drogi Rożnów-Karnków i drogą tą na północ do toru kolejowego w Rożnowie. Od wsi Rożnów torem kolejowym w kierunku wschodnim przez wieś Gałążczyce do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz