Obwód łowiecki nr 72 „GNOJNA”

Opis granicy obwodu nr 72 „GNOJNA”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 385 z torem kolejowym w Grodkowie, torem tym w kierunku zachodnim przez wieś Gałążczyce do drogi gminnej we wsi Rożnów i dalej drogą tą, a następnie ciekiem wodnym w kierunku północnym przez Rożnów do granicy województwa, granicą województwa na północ do drogi powiatowej nr 1503, następnie drogą tą w kierunku południowowschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 378 i dalej drogą tą przez wieś Lubicz do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz