Obwód łowiecki nr 72 „GNOJNA”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 72 „GNOJNA”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 385 z torem kolejowym w Grodkowie, torem tym w kierunku zachodnim przez wieś Gałążczyce do drogi gminnej we wsi Rożnów i dalej drogą tą, a następnie ciekiem wodnym w kierunku północnym przez Rożnów do granicy województwa, granicą województwa na północ do drogi powiatowej nr 27503, następnie drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 i dalej drogą tą przez wieś Lubcz do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz