Obwód łowiecki nr 71 „Kopice” – opis archiwalny

Obwód polny nr 71 „Kopice”

obwód łowiecki nr 71 to obwód polny, którego powierzchnia sięga prawie 4 tys. ha. Lasy tego obwodu to dwa zasadnicze kompleksy – Dębina i Żelazna oraz rozrzucone wśród pól mniejsze fragmenty drzewostanów. Wszystkie należą do Leśnictw Dębina i Głębocko w Nadleśnictwie Tułowice i zajmują powierzchnię nieco ponad 1 tys. ha. Dominują tu lasy liściaste, z dębem i jesionem, na żyznym gliniastym  podłożu w dolinie Nysy Kłodzkiej, stanowiącej granicę obwodu od strony wschodniej. Są tu dobre warunki bytowe dla sarny i dzika, sporadycznie pojawia się jeleń. Szkody łowieckie były do niedawna w tym obwodzie zjawiskiem incydentalnym, ale przy dynamicznym w ostatnich latach rozwoju populacji dzika staja się coraz większym problemem. Dzierżawione obwody maja opinię dobrze zagospodarowanych. Posiadają odpowiednia liczbę urządzeń hodowlanych i łowieckich, takich jak paśniki, lizawki, podsypy i ambony. Uprawiane są poletka łowieckie i utrzymywane pasy zaporowe. Świadectwem osiągnięć hodowlanych są m.in. trofea medalowe zdobyte w dzierżawionych obwodach: 17 wieńców jelenia szlachetnego, w tym 1 złoto medalowy (jako jeden z dwóch zdobytych w okresie powojennym na terenie województwa opolskiego), 2 srebrno medalowe, 14 brązowo medalowych, 4 parostki sarny, w tym 1 wyceniony na medal złoty, 2 na srebrny, 1 na brązowy, oręż 13 dzików, w tym 3 wyceniony na medal srebrny, a 1 medal brązowy

 

Opis granicy obwodu nr 71 „KOPICE”: od mostu na rzece Nysa Kłodzka we wsi Głębocko rzeką Nysa Kłodzka w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 385 i drogą tą w kierunku zachodnim przez Kopice do drogi gminnej Osiedle Leśnica – Stary Grodków. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 401 i drogą tą około 250m na południe, a następnie drogą gminną na zachód do toru kolejowego we wsi Stary Grodków, skąd torem tym w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 385 w Grodkowie. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 401, drogą tą około 150m na północ, następnie drogą powiatową nr 27506 na wschód do przecięcia z rzeką Grodkowska Struga. Stąd rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi gminnej prowadzącej do wsi Żelazna i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 27507 we wsi Żelazna i drogą tą w kierunku wschodnim przez Żelazną do rzeki Nysa Kłodzka we wsi Głębocko. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz