Obwód łowiecki nr 70 „Kolnica”

Opis granicy obwodu nr 70 „Kolnica”: od wiaduktu drogowego na autostradzie A4 łączącego drogę gminną pomiędzy Przylesiem a Wierzbnikiem na południe drogą gminną do drogi powiatowej nr 1504 we wsi Wierzbnik, a następnie drogą tą dalej w tym kierunku do drogi wojewódzkiej nr 401 w Grodkowie, skąd drogą tą na południe do drogi wojewódzkiej nr 385. Następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 378 i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1503. Stąd drogą tą dalej w tym kierunku do granicy województwa i granicą tą na północ do węzła autostradowego Przylesie, dalej południową granicą pasa autostrady A4 do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz