Obwód łowiecki nr 70 „Kolnica”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 70 „Kolnica”: od wiaduktu drogowego na autostradzie A4 łączącego drogę gminną pomiędzy Przylesiem a Wierzbnikiem na południe drogą gminną do drogi powiatowej nr 27504 we wsi Wierzbnik, a następnie drogą tą dalej w tym kierunku do drogi wojewódzkiej nr 401 w Grodkowie, skąd drogą tą na południe do drogi wojewódzkiej nr 385. Następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 384 i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 27503. Stąd drogą tą dalej w tym kierunku do granicy województwa i granicą tą na północ do węzła autostradowego Przylesie, dalej południową granicą pasa autostrady A4 do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz