Obwód łowiecki nr 7 „UNIESZÓW”

Opis granicy obwodu nr 7 „UNIESZÓW”: od stacji kolejowej Krzywizna torem kolejowym w kierunku południowym do drogi krajowej nr 42 w mieście Kluczbork. Następnie tą drogą w kierunku zachodnim do Ligoty Dolnej. Dalej w tym samym kierunku przez Ligotę do drogi krajowej nr 42 i drogą tą przez Czaple Stare i Markotów Mały do Wołczyna, skąd drogą powiatową nr 1337 na północ do wsi Krzywiczyny. Z Krzywiczyn drogą gminną na wschód do drogi powiatowej nr 1321 i drogą tą oraz drogą powiatowa nr 1336 przez wieś Skałągi, a dalej drogą powiatową nr 1323 przez Rożnów i Krzywiznę do punkty wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz