Obwód łowiecki nr 7 „UNIESZÓW”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 7 „UNIESZÓW”: od stacji kolejowej Krzywizna torem kolejowym w kierunku południowym do drogi krajowej nr 42 w mieście Kluczbork. Następnie tą drogą w kierunku zachodnim przez Czaple Stare i Markotów Mały do Wołczyna, skąd drogą powiatową nr 27337 na północ do wsi Krzywiczyny. Z Krzywiczyn drogą gminną na wschód do drogi powiatowej nr 27321 i drogą tą oraz drogą powiatowa nr 27336 przez wieś Skałągi, a dalej drogą powiatową nr 27323 przez Rożnów i Krzywiznę do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz