Obwód łowiecki nr 69 „LIPOWA”

Opis granicy obwodu nr 69 „LIPOWA”: od autostrady A4 rzeką Nysa Kłodzka na południe do mostu we wsi Głębocko, stąd drogą powiatową nr 1507 w kierunku zachodnim przez wieś Głębocko i Żelazna do drogi gminnej za wsią Żelazna i dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim rzeki Grodkowska Struga. Stąd rzeką tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1506 w Grodkowie i drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 401, którą to następnie na północ do drogi powiatowej nr 1504. Drogą powiatową nr 1504 w kierunku północnym przez wieś Wierzbnik do drogi gminnej pomiędzy Wierzbnikiem a Przylesiem. Drogą tą na północ do południowej granicy autostrady A4, dalej południową granicą pasa autostrady A4 w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Nysa Kłodzka.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz