Obwód łowiecki nr 68 „Przydroże”

Opis granicy obwodu nr 68 „Przydroże”: z miasta Korfantów drogą powiatową nr 1526 w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej prowadzącej do wsi Piechocice we wsi Puszyna i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1528 we wsi Piechocice. Następnie drogą tą w kierunku południowym przez Grabin do drogi powiatowej nr 1526, którą to dalej w tym kierunku do drogi gminnej Otoki – Śmicz. Stąd drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1205 we wsi Śmicz i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do Ścinawy Nyskiej. Ze Ścinawy Nyskiej drogą powiatową nr 1529 w kierunku północnym do drogi gminnej łączącej wsie Jagielnica i Rynarcice we wsi Jagielnica. Stąd drogą gminną na północ do drogi wojewódzkiej nr 407 w Rynarcicach i dalej drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1557 we wsi Kuropas, skąd drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1605. Od tego skrzyżowania drogą tą w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 407 i dalej drogą tą na wschód przez miasto Korfantów do drogi powiatowej nr 1526.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz