Obwód łowiecki nr 64 „Lipno”

Opis granicy obwodu nr 64 „Lipno”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie z drogą wojewódzką nr 405, drogą wojewódzką nr 405 w kierunku południowym przez wieś Wydrowice do toru kolejowego relacji Opole–Nysa we wsi Tułowice. Stąd torem tym na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 1522 we wsi Goszczowice, następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1532 we wsi Łambinowice. Z Łambinowic drogą tą na północ przez wieś Szadurczyce do drogi krajowej nr 46 we wsi Grabin i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez Brzęczkowice do drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie. Droga tą na wschód do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz