Obwód łowiecki nr 64 „Lipno” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 64 „LIPNO”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie z drogą wojewódzką nr 405, drogą wojewódzką nr 405 w kierunku południowym przez wieś Wydrowice do toru kolejowego relacji Opole-Nysa we wsi Tułowice. Stąd torem tym na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 27522 we wsi Goszczowice, następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 27532 we wsi Łambinowice. Z Łambinowic drogą tą na północ przez wieś Szadurczyce do drogi krajowej nr 46 we wsi Grabin i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez Brzęczkowice do drogi krajowej nr 46 w Niemodlinie. Droga tą na wschód do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

Zmiana: zmienia się przebieg granic obwodu łowieckiego nr 64 „LIPNO” poprzez zniesienie granicy obszaru poligonu wojskowego dotychczas wyodrębnionego z tego obwodu i włączenie go do powierzchni obwodu łowieckiego nr 64 „LIPNO” Podstawa prawna: Uchwała Nr LIII/553/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego nr 64 „LIPNO”.

<< wstecz