Obwód łowiecki nr 63 „LIGOTA TUŁOWICKA”

Opis granicy obwodu nr 63 „LIGOTA TUŁOWICKA”: od toru kolejowego we wsi Szydłów drogą gminną i leśną „Droga Węgierka” na południe przez oddziały leśne nr 66, 85, 102, 103, 104, 129, 130 do skrzyżowania z drogą leśną Ochodze-Przechód i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez oddziały leśne nr 130-136, 119-125 i wzdłuż oddziału nr 126 do drogi gminnej i drogą tą do drogi powiatowej nr 1206, którą to około 150m na zachód do rzeki Ścinawa Niemodlińska we wsi Przechód. Stąd rzeką tą na północ do toru kolejowego i torem tym w kierunku wschodnim do punktu wyjścia we wsi Szydłów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz