Obwód łowiecki nr 61 „Grodziec”

Opis granicy obwodu nr 61 „Grodziec”: od wsi Wawelno drogą wojewódzką nr 429 w kierunku południowo-wschodnim do ul. Leśnej w Polskiej Nowej Wsi, następnie ulicą tą, a dalej drogą gminną w kierunku południowym do torów kolejowych. Stąd torem tym na zachód przez wieś Szydłów do stacji kolejowej we wsi Tułowice. Dalej drogą wojewódzką nr 405 na północ przez Wydrowice do drogi krajowej nr 46 w mieście Niemodlin. Z Niemodlina drogą tą na wschód przez wieś Sosnówkę do drogi wojewódzkiej nr 435, którą to dalej w kierunku wschodnim przez Prądy do drogi nr 1720 we wsi Wawelno.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz