Obwód łowiecki nr 61 „Grodziec” – opis archiwalny

Obwód nr 61 „Grodziec”

Obwód łowiecki nr 61 to obwód leśny o powierzchni prawie 5 tys. ha, z czego niespełna 42% stanowią lasy. Położony jest w granicach rejonu hodowlanego Bory Niemodlińskie. Występują tu zarówno leśne siedliska borowe, od borów świeżych do bardzo rzadkich bagiennych z dominacja gatunków drzew iglastych, jak i żyzne siedliska leśne z dużym udziałem gatunków liściastych. Bardzo długa granica polno leśna obwodu stwarza świetne warunki hodowlane, przede wszystkim dla zwierzyny grubej, z której wymienić należy jelenia, dzika i sarnę. Dobrze zagospodarowane pola stanowią bazę żerową nie tylko dla „rodzimych” populacji, ale i dla zwierzyny migrującej z sąsiednich obwodów, stad odszkodowania łowieckie stanowią bardzo istotna pozycję w budżecie po stronie kosztów. Zimowe dokarmianie prowadzone jest w 12 paśnikach zaopatrzonych w lizawki, równomiernie rozmieszczonych na terenie kompleksu leśnego. W części polnej obwodu rozwijana jest hodowla bażanta, w jego naturalnych biotopach.

 

Opis granicy obwodu nr 61 „GRODZIEC”: od wsi Wawelno drogą powiatową nr 27757 w kierunku południowo-wschodnim do ul. Leśnej w Polskiej Nowej Wsi, następnie ulicą tą, a dalej drogą gminną w kierunku południowym do torów kolejowych. Stąd torem tym na zachód przez wieś Szydłów do stacji kolejowej we wsi Tułowice. Dalej drogą wojewódzką nr 405 na północ przez Wydrowice do drogi krajowej nr 46 w mieście Niemodlin. Z Niemodlina drogą tą na wschód przez wieś Sosnówkę do drogi powiatowej nr 27718, która to dalej w kierunku wschodnim przez Prądy do drogi powiatowej nr 27757 we wsi Wawelno. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz