Obwód łowiecki nr 60 „Gracze”

Opis granicy obwodu nr 60 „Gracze”: od mostu na rzece Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim drogą powiatową nr 1508 na południe przez wsie Magnuszowice i Szydłowiec do drogi krajowej nr 46. Następnie niewielkim odcinkiem drogi krajowej nr 46 przez Niemodlin na południe do drogi powiatowej nr 1517. Drogą tą w kierunku zachodnim przez wsie Piotrowa i Roszkowice. Ze wsi Roszkowice drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 385, następnie drogą tą na zachód do rzeki Nysa Kłodzka w przysiółku Pielgrzymowice. Stąd rzeką tą w kierunku północnym i północno-wschodnim do mostu łączącego drogę powiatową nr 1508 w Lewinie Brzeskim.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz