Obwód łowiecki nr 58 „SKOROGOSZCZ”

Opis granicy obwodu nr 58 „SKOROGOSZCZ”: od przeprawy na rzece Odra w przysiółku Kąty drogą wojewódzką nr 464 na południe do drogi wojewódzkiej nr 459 we wsi Narok, a następnie drogą tą dalej na południe do drogi powiatowej nr 1720. Stąd drogą tą w kierunku południowym przez Skarbiszów i Ciepielowice do przejazdu kolejowego za stacją PKP Dąbrowa Niemodlińska. Dalej torem tym w kierunku północno-zachodnim przez wieś Przecza do mostu na rzece Nysa Kłodzka, skąd rzeką tą w kierunku kolejno północno-wschodnim, północnym i północno-zachodnim przez Skorogoszcz do ujścia do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku południowo- wschodnim do śluzy w przysiółku Kąty.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz