Obwód łowiecki nr 56 „Lewin Brzeski”

Opis granicy obwodu nr 56 „Lewin Brzeski”: od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej do rzeki Odry, rzeką Nysa Kłodzka w kierunku południowym, a następnie zachodnim przez Skorogoszcz i Lewin Brzeski do przysiółka Domanowice. Stąd drogą gminną na północ do wsi Michałów, a następnie na północny-wschód drogą gminą do wsi Jasiona. Dalej drogą powiatową nr 1182 w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 462 we wsi Łosiów, skąd drogą tą na wschód, a następnie na północ do rzeki Odry we wsi Kopanie. Stąd dalej rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej do Odry.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz