Obwód łowiecki nr 56 „Lewin Brzeski”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 56 „Lewin Brzeski”: od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej do rzeki Odry, rzeką Nysa Kłodzka w kierunku południowym, a następnie zachodnim przez Skorogoszcz i Lewin Brzeski do przysiółka Domanowice. Stąd drogą gminną na północ do wsi Michałów, a następnie na północny-wschód drogą gminą do wsi Jasiona. Dalej drogą powiatową nr 27182 w kierunku północnym do drogi krajowej nr 94 we wsi Łosiów, skąd drogą tą na wschód do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 1032 i drogą tą na północny-wschód i północ do rzeki Odry we wsi Kopanie. Stąd dalej rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej do Odry. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz