Obwód łowiecki nr 55 „PĘPICE”

Opis granicy obwodu nr 55 „PĘPICE”: od styku dróg krajowych nr 39 i 94 w Skarbimierzu drogą krajową nr 94 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 401 we wsi Żłobizna, dalej drogą tą na południe przez Żłobiznę do wsi Krzyżowice i dalej na zachód przez Obórki i Przylesie do Przyleskiego węzła autostradowego, skąd drogą wojewódzką nr 403 w kierunku północnym przez wieś Bierzów do drogi krajowej nr 39 we wsi Łukowice Brzeskie. Dalej granicą województwa w kierunku północnym i wschodnim do drogi krajowej nr 94 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1193, którą to drogą następnie do drogi krajowej nr 39 w mieście Brzeg i drogą tą na południe do drogi krajowej nr 94 w Skarbimierzu.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz