Obwód łowiecki nr 55 „PĘPICE”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 55 „PĘPICE”: od styku dróg krajowych nr 39 i 94 w Skarbimierzu drogą krajową nr 94 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 401 we wsi Żłobizna, dalej drogą tą na południe przez Żłobiznę do wsi Krzyżowice i dalej na zachód przez Obórki i Przylesie do Przyleskiego węzła autostradowego, skąd drogą wojewódzką nr 403 w kierunku północnym przez wieś Bierzów do drogi krajowej nr 39 we wsi Łukowice Brzeskie. Dalej granic ą województwa w kierunku północnym do drogi krajowej nr 94 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27193, którą to drogą następnie do drogi krajowej nr 39 w mieście Brzeg i drogą tą na południe do drogi krajowej nr 94 w Skarbimierzu. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

 

<< wstecz