Obwód łowiecki nr 54 „GIERSZOWICE”

Opis granicy obwodu nr 54 „GIERSZOWICE”: z miejscowości Kopanie drogą wojewódzką 462 w kierunku południowo-zachodnim przez Łosiów następnie drogą tą na zachód i północny-zachód przez Janów i Olszankę do drogi wojewódzkiej nr 401 we wsi Krzyżowice. Stąd drogą tą w kierunku północnym do drogi krajowej nr 94 we wsi Żłobizna, drogą tą na zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 39, którą to następnie w kierunku północnym do kanału Odry w Brzegu. Kanałem tym, a następnie rzeką Odrą w kierunku wschodnim do wsi Kopanie.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz