Obwód łowiecki nr 52 „Szydłowice”

Opis granicy obwodu nr 52 „Szydłowice”: z miejscowości Lubsza drogą krajową nr 39 w kierunku południowo-zachodnim przez Michałowice i Pisarzowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1193 w mieście rzeg i dalej drogą tą na zachód do drogi krajowej nr 94. Stąd drogą tą w kierunku zachodnim do granicy województwa i granicą tą na północ do rzeki Smortawa pod przysiółkiem Leśna Woda, skąd rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1192 za wsią Dobrzyń, skąd drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 1146 przez wieś Dobrzyń do wsi Lubsza.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz