Obwód łowiecki nr 51 „LUBICZ”

Opis granicy obwodu nr 51 „LUBICZ”: z miejscowości Mąkoszyce drogą powiatową nr 1138 w kierunku południowozachodnim przez Nowy Świat, do drogi leśnej i drogą tą dalej na południe wzdłuż oddziałów leśnych nr 286, 295, 289, 296, 306, 315 do drogi powiatowej nr 1143 i droga ta dalej przez Śmiechowice do drogi powiatowej nr 1157 we wsi Czepielowice, dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej i drogą gminną w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 457. Następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim około 1,5km do styku z rzeką Odrą, dalej rzeką tą na zachód do Kanału Odry w mieście Brzeg i kanałem tym do drogi krajowej nr 39. Stąd drogą tą w kierunku północnym i północno-wschodnim przez Pisarzowice i Michałowice, do drogi leśnej za wsią Lubsza i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez oddziały leśne nr 236-234, 210-196 do drogi krajowej nr 39. następnie drogą tą do toru kolejowego we wsi Rogalice i torem tym w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1138 w Mąkoszycach.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632). 

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz