Obwód łowiecki nr 51 „LUBICZ”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 51 „LUBICZ”: z miejscowości Mąkoszyce drogą powiatową nr 27138 w kierunku południowo-zachodnim przez Nowy Świat, do drogi leśnej i drogą tą dalej na południe wzdłuż oddziałów leśnych nr 268, 287, 295, 296, 297, 306, 315 do drogi – 2365 -powiatowej nr 27143 we wsi Śmiechowice. Stąd drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 27157 we wsi Czepielowice, dalej drogą tą w kierunku południowowschodnim do drogi gminnej i drogą gminną w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 457. Następnie drogą tą w kierunku południowo-zachodnim około 1,5km do styku z rzeką Odrą, dalej rzeką tą na zachód do Kanału Odry w mieście Brzeg i kanałem tym do drogi krajowej nr 39. Stąd drogą tą w kierunku północnym i północno-wschodnim przez Pisarzowice i Michałowice, do drogi leśnej za wsią Lubsza i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez oddziały leśne nr 236-234, 210-196 do drogi krajowej nr 39. następnie drogą tą do toru kolejowego we wsi Rogalice i torem tym w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 27138 w Mąkoszycach. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz