Obwód łowiecki nr 50 „KURZNIE”

Opis granicy obwodu  nr 50 „KURZNIE”: od wsi Bielice drogą powiatową nr 1139 do rzeki Stobrawy i dalej rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 457 we wsi Stare Kolnie i dalej drogą tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1152. Stąd drogą tą na południe przez wieś Rybna do drogi betonowej i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do rzeki Odra w rejonie śluzy. Następnie rzeką Odra w kierunku północno-zachodnim do styku z drogą wojewódzką nr 457, skąd drogą tą w kierunku wschodnim około 1,5 km, a następnie drogą gminną na północ do drogi powiatowej nr 1157. Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1143 w Czepielowicach i drogą tą w kierunku północnowschodnim do drogi leśnej za wsią Śmiechowice. Stąd drogą tą w kierunku północno-wschodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 315, 306, 296, 289, 295, 286 do drogi powiatowej nr 1138. Następnie droga tą na północ do drogi powiatowej nr 1136 we wsi Mąkoszyce, drogą tą w kierunku wschodnim, a następnie drogami nr 1141 i 1140 na południowy-wschód do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz