Obwód łowiecki nr 50 „KURZNIE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 50 „KURZNIE”: od wsi Bielice rzeką Kluczborski Strumień na południe do rzeki Stobrawy i dalej rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 457 we wsi Stare Kolnie i dalej drogą tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 27152. Stąd drogą tą na południe przez wieś Rybna do drogi betonowej i dalej drogą tą w kierunku zachodnim do rzeki Odra w rejonie śluzy. Następnie rzeką Odra w kierunku północno-zachodnim do styku z drogą wojewódzką nr 457, skąd drogą tą w kierunku wschodnim około 1,5 km, a następnie drogą gminną na północ do drogi powiatowej nr 27157. Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 27143 w Czepielowicach i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi leśnej we wsi Śmiechowice. Stąd drogą tą w kierunku północno-wschodnim między oddziałami leśnymi nr 161, 122, wzdłuż oddziałów leśnych nr 315, 306, 297, 296, 295, 287, 286 do drogi powiatowej nr 27138. Następnie droga tą na północ do drogi powiatowej nr 27188 we wsi Mąkoszyce, drogą tą w kierunku wschodnim, a następnie drogami nr 27141 i 27140 na południowy-wschód do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz