Obwód łowiecki nr 48 „ZIMNICE WIELKIE”

Opis granicy obwodu nr 48 „ZIMNICE WIELKIE”: od śluzy na rzece Odra we wsi Kąty Opolskie rzeką tą w kierunku południowym do autostrady A4 i dalej północną stroną pasa autostrady w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 45. Stąd drogą tą na południe do wsi Gwoździce, dalej drogą leśną w kierunku zachodnim przez oddziały leśne nr 92-97, 35, 36, 28, 21 do granicy powiatów Opole – Krapkowice i dalej granicą tą na południe wzdłuż oddziałów leśnych nr 239-241, a następnie na północny-zachód między oddziałami leśnymi nr 241 i 74, wzdłuż oddziałów leśnych nr 241, 238, 226, 210, 192, 174, 163 do drogi wojewódzkiej nr 414. Stąd drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez Ligotę-Prószkowską, Przysiecz do drogi wojewódzkiej nr 429 w Prószkowie i dalej tą drogą, a następnie droga gminną na wschód do śluzy na rzece Odra we wsi Kąty Opolskie.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz