Obwód łowiecki nr 47 „JAŚKOWICE”

Opis granicy obwodu nr 47 „JAŚKOWICE”: ze wsi Prószków drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo–zachodnim do leśnej linii oddziałowej stanowiącej granicę Powiatu opolskiego i prudnickiego. Stąd granicą powiatu w kierunku północno–zachodnim między oddziałami leśnymi nr 133, 157 i wzdłuż oddziałów leśnych nr 157, 151, 146, 140, 127, 108 do drogi leśnej „Droga Węgierka” i dalej drogą tą w kierunku północnym do toru kolejowego we wsi Szydłów. Stąd torem tym w kierunku północno-wschodnim do drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Leśnej w Polskiej Nowej Wsi, drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1717 i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 429 we wsi Ochodze. Następnie drogą tą na południe do ulicy, której przedłużenie stanowi droga gminna prowadząca do przysiółka Pucnik i ulicą tą, a dalej drogą gminną w kierunku wschodnim do przysiółka Pucnik. Stąd przez Pucnik na północ do drogi powiatowej nr 1754 we wsi Domecko i dalej drogą tą w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 414 w Prószkowie.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz