Obwód łowiecki nr 47 „JAŚKOWICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 47 „JAŚKOWICE”: ze wsi Prószków drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo-zachodnim do leśnej linii oddziałowej stanowiącej granicę Powiatu opolskiego i prudnickiego. Stąd granicą powiatu w kierunku północno-zachodnim między oddziałami leśnymi nr 133, 157 i wzdłuż oddziałów leśnych nr 157, 151, 146, 140, 127, ,108 do drogi leśnej „Droga Węgierka” i dalej drogą tą w kierunku północnym do toru kolejowego we wsi Szydłów. Stąd torem tym w kierunku północnowschodnim do drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Leśnej w Polskiej Nowej Wsi, drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 27717 i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 27716 we wsi Ochodze. Następnie drogą tą na południe do ulicy, której przedłużenie stanowi droga gminna prowadząca do przysiółka Pucnik i ulicą tą, a dalej drogą gminną w kierunku wschodnim do przysiółka Pucnik. Stąd przez Pucnik na północ do drogi powiatowej nr 27754 we wsi Domecko i dalej drogą tą w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 414 w Prószkowie. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz