Obwód łowiecki nr 46 „KOMPRACHCICE”

Opis granicy obwodu nr 46 „KOMPRACHCICE”: od przecięcia się granicy miasta Opole z torem kolejowym relacji Opole-Nysa, torem tym w kierunku południowo-zachodnim do stacji Chmielowice. Stąd na południe drogą powiatową nr 1754 przez Dziekaństwo do wsi Domecko, dalej drogą gminną w kierunku zachodnim przez Pucnik do drogi gruntowej prowadzącej do wsi Ochodze i kolejno drogą tą oraz ulicą do drogi wojewódzkiej nr 429 we wsi Ochodze. Stąd drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 1717 i drogą tą w kierunku zachodnim, do drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Leśnej we wsi Polska Nowa Wieś i dalej drogą tą na północ przez tory kolejowe do ul. Leśnej we wsi Polska Nowa Wieś i tą ulicą do drogi wojewódzkiej nr 429. Stąd dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1720 we wsi Wawelno i dalej drogą tą do przejazdu kolejowego obok stacji we wsi Dąbrowa, następnie torem kolejowym w kierunku wschodnim do granicy miasta Opole i granicą tą na południe do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632). 

<< wstecz