Obwód łowiecki nr 45 „GÓRKI”

Opis granicy obwodu nr 45 „GÓRKI”: od granicy administracyjnej miasta Opole na rzece Odra, rzeką tą w kierunku południowym do śluzy w Kątach Opolskich, stąd dalej drogą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 429 w Zimnicach Małych i dalej drogą tą przez Zimnice do drogi wojewódzkiej nr 414 we wsi Prószków, skąd dalej na północ drogą wojewódzką nr 414 do drogi powiatowej nr 1754. Stąd drogą tą w kierunku północnym przez Nową Kuźnię, Domecko do wsi Dziekaństwo, skąd drogą gminną na wschód do granicy administracyjnej miasta Opola. Granicą tą na wschód do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz