Obwód łowiecki nr 45 „GÓRKI” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 45 „GÓRKI”: od granicy administracyjnej miasta Opole na rzece Odra, rzeką tą w kierunku południowym do śluzy w Kątach Opolskich, stąd dalej drogą powiatową nr 27716 w kierunku zachodnim przez Zimnice do drogi wojewódzkiej nr 414 we wsi Prószków i dalej na północ drogą wojewódzką nr 414 do drogi powiatowej nr 27754. Stąd drogą tą w kierunku północnym przez Nową Kuźnię, Domecko do wsi Dziekaństwo, skąd drogą gminną na wschód do granicy administracyjnej miasta Opola. Granicą tą na wschód do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz