Obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice”

Opis granicy obwodu nr 44 „Falmirowice”: od przejazdu kolejowego w Chrząstowicach drogą powiatową nr 1751 na południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Walidrogi i dalej tą drogą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1750 we wsi Nakło. Z Nakła drogą tą do drogi powiatowej nr 1712 we wsi Tarnów Opolski i dalej drogą tą w kierunku południowym i zachodnim przez Kosorowice i Miedziana do wsi Przywory i przez Przywory do drogi wojewódzkiej nr 423. Stąd drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1716 we wsi Kąty Opolskie i dalej kolejno drogą tą a następnie drogą gminną i polną na zachód do rzeki Odry i rzeką tą na północ do rowu melioracyjnego (za wyrobiskiem byłej Cementowni Groszowice), rowem tym w kierunku wschodnim do ul. Marka z Jemielnicy, następnie ulicą tą na południowy-wschód dalej Al. Przyjaźni do skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki i ul. Podmiejską. Od tego miejsca torem kolejowym w kierunku północno-wschodnim do wiaduktu na drodze krajowej nr 94. Drogą krajową nr 94 w kierunku wschodnim do obwodnicy miasta Opole i obwodnicą tą na północ do toru kolejowego. Torem tym na wschód do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz