Obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” – opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” o powierzchni 8 238 ha to obwód leśny, przylegający od wschodu do miasta Opole. Leży on na terenie Nadleśnictwa Opole, w Rejonie Hodowlanym Borów Stobrawskich, w powiecie opolskim, w gminach: Chrząstowice, Tarnów Opolski i Opole. Należy do grupy obwodów sklasyfikowanych jako średnie. W jego centralnej części znajduje się rozległy, zwarty kompleks leśny o powierzchni 4 650 ha (z czego 4 250 ha w granicach obwodu łowieckiego nr 44), otoczony polami uprawnymi i terenami osiedlowymi. Największym mankamentem obwodu jest sąsiedztwo Opola, które swoją zabudowa coraz głębiej wkracza w łowisko. Łowisko penetrują również bardzo licznie osoby spragnione wypoczynku na łonie natury, co stwarza poważne utrudnienia w prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Pomimo tych ograniczeń łowisko jest bardzo zasobne, szczególnie w zwierzyn´ grubą. Średnie roczne pozyskanie w ostatnich latach to 70 jeleni, 90 dzików i 70 saren. Ma ono tendencję zwyżkowa i w ciągu ostatnich 25 lat wzrosło o ponad 100%.
Podobnie jak na całej Opolszczyźnie, zwierzyna drobna znajduje się tutaj w regresie. Ciekawym urozmaiceniem łowiska jest możliwość polowania na ptactwo wodno-błotne na rzece Odrze i licznych wyrobiskach. Obwód ten jest bardzo ciekawym pod względem przyrodniczym, gnieździ się tu orzeł bielik, występują bobry i wydry.

Opis granicy obwodu nr 44 Falmirowice: od przejazdu kolejowego w Chrząstowicach drogą powiatową nr 27751 na południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Walidrogi i dalej tą drogą na południowy-wschód do drogi powiatowej nr 27750 we wsi Nakło. Z Nakła drogą tą do drogi powiatowej nr 27712 we wsi Tarnów Opolski i dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez Kosorowice i Miedziana do drogi wojewódzkiej nr 423 we wsi Przywory. Stąd drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 27716 we wsi Kąty Opolskie i dalej drogą tą na zachód do śluzy Kąty Opolskie na rzece Odra i rzeką tą na północ do rowu melioracyjnego (za wyrobiskiem byłej Cementowni Groszowice), rowem tym w kierunku wschodnim do ul. Marka z Jemielnicy, następnie ulicą tą na południowy-wschód dalej ul. Al. Przyjaźni do skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki i ul. Podmiejską. Od tego miejsca torem kolejowym w kierunku północno-wschodnim do wiaduktu na drodze krajowej nr 94. Drogą krajową nr 94 w kierunku wschodnim do mostu na rzece Malina i rzeką tą na północ do toru kolejowego. Torem tym na wschód do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego Nr 0151/P/2/2003 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 16, poz. 417).

<< wstecz