Obwód łowiecki nr 43 „Daniec” – opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 43 „Daniec” jest obwodem leśnym o powierzchni 6 479 ha, rozciągający się pomiędzy miejscowościami Ozimek, Krośnica, Daniec, Nakło, Walidrogi, Dębie i Chrząstowice, na terenie powiatu Opole (gminy Chrząstowice, Ozimek, Tarnowo Opolskie) oraz powiatu Strzelce Opolskie (gmina Izbicko), obejmujący tereny Nadleśnictwa Opole i Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, przy czym nadleśnictwem wiodącym jest Nadleśnictwo Opole. Obwód znajduje się w Rejonie Hodowlanym Borów Stobrawskich. Należy on do grupy obwodów łowieckich o kategorii Średniej. W północnowschodniej części obwodu znajduje się rozległy, zwarty kompleks leśny o powierzchni 1800 ha. Na południe  od niego leża trzy mniejsze kompleksy leśne o łącznej powierzchni 720 ha, otoczone polami uprawnymi. Obwód przecinają liczne cieki wodne z rzeka Jemielnica na czele, a na terenach leśnych Występują źródliska. Stwarza to bardzo dogodne warunki do bytowania zarówno zwierzynie grubej, jak i drobnej. Łowisko jest bardzo zasobne, szczególnie w zwierzynę gruba: jelenie, daniele, sarny i dziki. Średnie roczne pozyskanie w ostatnich latach to 30 jeleni, 20 danieli, 60 dzików i 40 saren. Pozyskanie to wykazuje tendencję zwyżkowa. Podobnie jak w całej Opolszczyźnie zwierzyna drobna znajduje się w regresie. Obwód jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym. Znajduje się na jego terenie Rezerwat Przyrody „Srebrne źródła”, objęty ochrona od 2004 roku. Jest to obszar lasu o powierzchni 23 ha, na którym chroniony jest dla celów naukowych i dydaktycznych fragmentu kompleksu leśnego z wykształconymi zbiorowiskami łęgu wiązowo-jesionowego, łęgu jesionowo-olszowego i gradu subkontynentalnego oraz źródliska dopływu rzeki Jemielnicy. Lista stwierdzonych gatunków roślin obejmuje między innymi wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, łuskiewnik różowy, cis pospolity, czermień błotna. Występuje tutaj bocian czarny. W obwodzie znajduje się leśny użytek ekologiczny o powierzchni 5 ha, który utworzono w celu ochrony torfowisk. W rzece Jemielnicy bytują wydry i bobry.

Opis granicy obwodu nr 43 „DANIEC”: od rzeki Mała Panew w Ozimku w kierunku południowo-zachodnim drogą powiatową nr 27712 do wsi Nowa Schodnia. Stąd na wschód drogą gminną oraz na południe drogą leśną przez oddział leśny nr 185 i 186 do drogi powiatowej nr 27744 we wsi Krzyżowa Dolina. Droga tą na wschód około 300m, a następnie drogą gminną na południowy-zachód do rzeki Jemielnica, następnie rzeką tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 27713 i drogą tą do wsi Krośnica. Ze wsi Krośnica drogą gminną w kierunku zachodnim oraz południowym do drogi powiatowej nr 27764 we wsi Utrata. Stąd drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 27749 we wsi Raszowa i drogą tą na południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Nakło. Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 27751 we wsi Walidrogi i drogą tą na północ do toru kolejowego w Chrząstowicach. Stąd torem tym w kierunku wschodnim do stacji kolejowej we wsi Dębska Kuźnia dalej do drogi krajowej nr 46 i drogą tą na wschód do wsi Stara Schodnia. Stąd drogą w kierunku północno-wschodnim do rzeki Mała Panew i dalej rzeką tą na południowy-wschód do Ozimka. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).


<< wstecz