Obwód łowiecki nr 41 „SŁAWICE”

Opis granicy obwodu nr 41 „SŁAWICE”: od przeprawy na rzece Odra w Przysiółku Kąty rzeką Odra w kierunku południowo-wschodnim do obwodnicy miasta Opola. Obwodnicą tą w kierunku zachodnim do rzeki Prószkowski Potok i dalej rzeką tą na południe do toru kolejowego. Torem tym w kierunku północno-zachodnim do przejazdu kolejowego za stacją PKP we wsi Dąbrowa Niemodlińska. Stąd na północ drogą powiatową nr 1720 przez wsie Ciepielowice i Skarbiszów do drogi wojewódzkiej nr 459 we wsi Narok, następnie drogą wojewódzką nr 464 na północ do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz