Obwód łowiecki nr 41 „SŁAWICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 41 „SŁAWICE”: od śluzy na rzece Odra w Przysiółku Kąty rzeką Odra w kierunku południowo-wschodnim do obwodnicy miasta Opola. Obwodnicą tą w kierunku zachodnim do rzeki Prószkowski Potok i dalej rzeką tą na południe do toru kolejowego. Torem tym w kierunku północno-zachodnim do przejazdu kolejowego za stacją PKP we wsi Dąbrowa Niemodlińska. Stąd na północ drogą powiatową nr 27720 przez wsie Ciepielowice i Skarbiszów do drogi wojewódzkiej nr 459 we wsi Narok, następnie drogą tą na północ do drogi gminnej i kolejno drogą tą oraz drogą leśną na północ do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz