Obwód łowiecki nr 40 „Zawada”

Opis granicy obwodu nr 40 „Zawada”: od rzeki Mała Panew torem kolejowym w kierunku południowym przez stację kolejową Kotórz Mały do granicy lasu, dalej na południe linią leśną między oddziałami nr 6 i 7, następnie wzdłuż oddziałów leśnych nr 6, 17, 33, 54, 77 i 78 do rzeki Jemielnica. Stąd rzeką tą na południowy-wschód do toru kolejowego we wsi Chrząstowice, dalej torem tym w kierunku zachodnim do obwodnicy miasta Opole. Obwodnicą tą na północ do rzeki Malina i rzeką tą dalej do drogi krajowej nr 46, drogą tą na wschód do obwodnicy miasta Opola i obwodnicą tą na północ, a następnie na zachód do toru kolejowego (Opole – Czarnowąsy) i torem tym na północ do ul. Czarnowąskiej. Ulicą tą na północ do rzeki Swornica i rzeką Swornica na północny zachód do rzeki Mała Panew. Stąd rzeką Mała Panew w kierunku wschodnim przez wsie Czarnowąsy, Luboszyce, Kolanowice i Węgry, do toru kolejowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz