Obwód łowiecki nr 40 „Zawada” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 40 „ZAWADA”: od rzeki Mała Panew torem kolejowym w kierunku południowym przez stację kolejową Kotórz Mały do granicy lasu, dalej na południe linią leśną między oddziałami nr 6 i 7, następnie wzdłuż oddziałów leśnych nr 6, 17, 33, 54 i 77 do rzeki Jemielnica. Stąd rzeką tą na południowy-wschód do toru kolejowego we wsi Chrząstowice, dalej torem tym w kierunku zachodnim do rzeki Malina. Rzeką tą na północ do drogi krajowej nr 46, drogą tą na wschód do obwodnicy miasta Opola i obwodnicą tą na północ, a następnie na zachód do toru kolejowego (Opole – Czarnowąsy) i torem tym na północ do ul. Czarnowąskiej. Ulicą tą na północ do rzeki Swornica i rzeką Swornica na północny zachód do rzeki Mała Panew. Stąd rzeką Mała Panew w kierunku wschodnim przez wsie Czarnowąsy, Luboszyce, Kolanowice i Węgry, do toru kolejowego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr 40 „ZAWADA”:
od rzeki Mała Panew torem kolejowym w kierunku południowym przez stację kolejową Kotórz Mały do granicy lasu, dalej na południe linią leśną między oddziałami nr 6 i 7, następnie wzdłuż oddziałów leśnych nr 6, 17, 33, 54 i 77 do rzeki Jemielnica. Stąd rzeką tą na południowy-wschód do toru kolejowego we wsi Chrząstowice, dalej torem tym w kierunku zachodnim do rzeki Malina. Rzeką tą na północ do drogi krajowej nr 46, drogą tą na wschód do Drogi Zbickiej i dalej droga tą na północ do granicy miasta. Granicą miasta na zachód do granicy ogrodów działkowych, granicą ogrodów działkowych do toru kolejowego, następnie na zachód ul. Wygonową do ul. Żytniej. Ulicą Żytnią na północ do mostu na rzece Swornica łączącego ul. Oleską. Stąd rzeką Swornica na zachód do ul. Luboszyckiej i ulicą tą do obwodnicy. Obwodnicą na zachód do toru kolejowego i torem tym na północ do ul. Czarnowąskiej. Ulicą tą na północ do rzeki Swornica i rzeką Swornica na północny zachód do rzeki Mała Panew. Stąd rzeką Mała Panew w kierunku wschodnim przez wsie Czarnowąsy, Luboszyce, Kolanowice i Węgry, do toru kolejowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz