Obwód łowiecki nr 4 „Świniary Wielkie”

Opis granicy obwodu nr 4 „Świniary Wielkie”: od granicy województwa drogą powiatową nr 1337 w kierunku południowym przez Komorzno do wsi Krzywiczyny, następnie drogą gminną w kierunku zachodnim przez Kolonię Krzywiczyny do drogi powiatowej nr 1341 pod wsią Świniary Wielkie i drogą tą na północny-zachód do Szymonkowa, dalej drogą gminną do granicy województwa. Od tej drogi granicą województwa w kierunku północnowschodnim do punktu wyjściowego na drodze powiatowej nr 1337.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz