Obwód łowiecki nr 4 „Świniary Wielkie”- opisy archiwalne

Obwód łowiecki nr 4 „Świniary Wielkie”, zwany leśnym, ma powierzchnię 3923 ha, w tym 1762 ha lasu. Leży w całości na terenie Nadleśnictwa Namysłów, w Leśnictwie Komorzno. Na jego terenie zlokalizowano 91 ambon, 9 paśników z lizawkami, pasy zaporowe i 5 poletek śródleśnych. Koło dzierżawi też 24 ha pola, gdzie uprawiana jest kukurydza, owies i pszenica. Plony z tego pola w całości przeznaczane są na dokarmianie zwierzyny. Przynosi to dobre efekty. W obwodzie tym w roku gospodarczo łowieckim 2006/2007 pozyskano: 20 jeleni, w tym 8 byków, 8 danieli, w tym 3 byki, 57 saren, w tym 31 rogaczy, 170 dzików. Na terenie obwodu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat Przyrody „Komorzno” chroni na powierzchni 3,74 ha drzewostan w wieku do 190 lat o cechach żyznej buczyny niżowej. Gatunkiem panującym jest buk w wieku od 30 do 185 lat, osiągający 36 m wysokości o przeciętnej pierśnicy 72 cm. Występują także graby, dęby i sosny. Na uwagę zasługują dwa gatunki chronione: kalina koralowa i naparstnica purpurowa. Rezerwat ten utworzono Zarządzeniem nr 67 ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 roku. Rezerwat Przyrody „Krzywiczyny” natomiast obejmuje frag­ment około 160letniego boru mieszanego, porośniętego przez sosny, dęby, buki i graby, z domieszką jodły na północnej granicy jej zasięgu. Występują tu trzy gatunki roślin chronionych: kalina koralowa, konwalia majowa i naparstnica purpurowa. W skład runa wchodzą m.in. zawilec gajowy i trzcinnik leśny. Rezerwat utworzono Zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z 20 czerwca 1969 roku. Ma on powierzchnię 19,84 ha.

Opis granicy obwodu nr 4 „ŚWINIARY WIELKIE”: od granicy województwa drogą powiatową nr 27337 w kierunku południowym przez Komorzno do wsi Krzywiczyny, następnie drogą gminną w kierunku zachodnim przez Kolonię Krzywiczyny do drogi powiatowej nr 27341 pod wsią Świniary Wielkie i drogą tą na północny-zachód do Szymonkowa, dalej drogą gminną do granicy województwa. Od tej drogi granicą województwa w kierunku północno-wschodnim do punktu wyjściowego na drodze powiatowej nr 27337. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz